Điều khoản sử dụng Xoilac TV

Xoilac TV là một dịch vụ truyền hình trực tuyến cung cấp nhiều kênh truyền hình, phim ảnh, thể thao, giải trí và tin tức cho người dùng. Khi bạn sử dụng Xoi lac TV, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng sau đây.

Điều khoản sử dụng Xoilac TV
Điều khoản sử dụng Xoi lac TV

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

 • Bạn có quyền sử dụng Xoi lac TV miễn phí hoặc trả phí tùy theo gói dịch vụ bạn đăng ký.
 • Bạn có quyền xem nội dung trên Xoi lac TV cho mục đích cá nhân và không thương mại.
 • Bạn có quyền hủy đăng ký hoặc yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký gói dịch vụ trả phí.
 • Bạn có nghĩa vụ bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn khi sử dụng Xoi lac TV. Bạn không được chia sẻ, bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng tài khoản của bạn cho bất kỳ ai.
 • Bạn có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư khi sử dụng Xoi lac TV. Bạn không được sao chép, phát tán, chuyển mã, chỉnh sửa, tái bản hoặc sử dụng nội dung trên Xoi lac TV mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nội dung.

Quyền và nghĩa vụ của Xoi lac TV

Quyền và nghĩa vụ của Xoilac TV
Quyền và nghĩa vụ của Xôi Lạc TV
 • Xôi Lạc TV có quyền cung cấp, thay đổi, ngừng hoặc hủy bỏ các dịch vụ, nội dung, chức năng hoặc tính năng của Xôi Lạc TV theo quyết định của mình mà không cần thông báo trước.
 • Xôi Lạc TV có quyền thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của Xôi Lạc  TV.
 • Xôi Lạc TV có quyền kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoặc xóa bất kỳ nội dung nào do bạn hoặc người dùng khác đăng tải, gửi hoặc chia sẻ trên Xôi Lạc TV nếu vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc các quy định pháp luật.
 • Xôi Lạc TV có quyền đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ một trong các điều khoản sử dụng này hoặc các quy định pháp luật.

Miễn trừ giới hạn trách nhiệm

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng, tính chính xác, hợp pháp hoặc an toàn của nội dung trên Xoi lac TV. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Xoi lac TV và xem nội dung trên Xoi lac TV.
 • Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc khiếu nại nào phát sinh từ việc sử dụng Xoi lac TV hoặc nội dung trên Xoi lac TV, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất dữ liệu, mất lợi ích, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động, lời nói hoặc nội dung nào do bạn hoặc người dùng khác đăng tải, gửi hoặc chia sẻ trên Xoi lac TV. Bạn tự chịu trách nhiệm về hành vi và nội dung của mình trên Xoilac TV.

Thay đổi và cập nhật

Thay đổi và cập nhật
Thay đổi và cập nhật
 • Xoi lac TV có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản sử dụng này thường xuyên để biết các thay đổi hoặc cập nhật.
 • Việc bạn tiếp tục sử dụng Xoi lac TV sau khi các thay đổi hoặc cập nhật được áp dụng có nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi hoặc cập nhật đó.

Kết luận

Điều khoản sử dụng của Xoi lac TV mà bạn cần biết khi sử dụng. Bằng việc sử dụng Xoi lac TV, bạn đã chấp nhận và tuân theo các điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn một trải nghiệm xem truyền hình trực tuyến tuyệt vời với Xôi Lạc TV.